Основна школа у Жагубици
основана 1845. године
    
Положај

Насеља Хомоља смештена су у долини Млаве, Пека, Крупајске реке и долинама њихових притока. Рељефно, Хомоље је подељено на три дела. У горњем, изворишном делу Пека, налазе се села Јасиково, Влаоле и Лесково, која су све до 1955. године припадала срезу Хомољском. Укидаљем срезова, 1955. године на овој територији формирају се: општина крепољинска са насељима Крепољин, Сиге, Милановац, Крупаја, Близнак, Медвеђица, Брезница и Осаница; општина жагубичка са насељима Жагубица, Лазница, Селиште, Милатовац, Вуковац, Јошаница, Рибаре, Изварица, Суви До и Липе; општина влаолска са насељима Влаоле, Лесково и Јасиково.

Са влашким живљем у већини насељена су села: Влаоле, Јасиково, Лесково, Селиште, Лазница, Осаница, сиге, Милановац и Близнак. Мешовито становништво је у Крепољину и Жагубици, а остала села насељена су већинским српским живљем.

Од 1962. године жагубичка и крепољинска општина се спајају у једну општину са седиштем у Жагубици, а влаолска општина припојена је Мајданпеку. Садашња територија општине простире се на 760 квадратних километара површине.

Због високих планина којима је Хомоље окружено, везе са суседним областима источне Србије у последња три века биле су веома слабе, сем према ушћу Млаве, па је због тога становништво овог краја било упућено на самосталан живот. Према закону о државним путевима од 1929. године, кроз Хомоље је пролазио једини државни пут у Пожаревачкој области, Пожаревац – Петровац – Горњак – Крепољин – Жагубица, који је продужавао према Брестовачкој бањи и Зајечару. Такође је регистрован Бановински пут II реда Кучево – Нересница – Хомољске планине – Тршка црква – Жагубица. У више наврата планирана жељезничка пруга Пожаревац – Петровац – Жагубица – Бор није изграђена, али су у другој половини XX века изграђени путни правци Крепољин – Деспотовац, Жагубица – Мајданпек и започето обнављање правца Жагубица – Кучево.


Жагубица крајем 19. века

Број домова у селима Хомоља од 18.-19. века 1733 1830 1863 1910 1971
Близнак   16 63 143 155
Брезница   19 34 82 105
Вуковац 10 48 84 172 187
Влаоле   10 64 220 357
Жагубица 25 127 286 616 1049
Изварица   28 57 123 127
Јошаница 8 56 113 197 206
Јасиково 8 56 113 197 206
Крепољин 21 89 161 384 646
Крупаја   13 34 100 180
Лазница 33 139 289 622 822
Лесково     31 109 169
Медвеђица     7   34
Милановац   21 51 85 147
Милатовац 5 58 103 213 295
Милатовац 5 58 103 213 295
Осаница 20 83 197 368 422
Рибаре 9 27 63 176 179
Суви До 6 58 146 358 473
Сиге   44 84 182 248
Трг 18        


Главна улица у Жагубици крајем 19. и почетком 20. века

Општина Жагубица
Из Википедије, слободне енциклопедије

Општина Жагубица је општина у Браничевском округу у централној Србији.

Општина захвата горњи део долине Млаве и раздвојена на два дела, побрђе и планински обод. Главни и средишњи део представља Жагубичка котлина чији је нижи део просечне надморске висине око 300 метара. Други, мањи и нижи део је Крепољинско-крупајска котлина, са нижим делом око 220 метара надморске висине. Између котлина је побрђе. Највећи део котлинског обода са западне, северне и североисточне стране лучно затварају ниже Горњачке (до 825м) и Хомољске планине (до 940 м) до Омана (963 м), док јој јужни и источни обод чине виши и стрмији делови Бељанице (1339 m) и масив Црног врха (1043 m).

Граница општине води највишим венцима ових планина. Има облик развученог правоугаоника, дужине око 35 и ширине око 26 km. У тим оквирима захвата површину од 760 km², те спада, по површини међу веће општине у Србији.

Општина је ретко насељена. По попису становништва из 2002. године имала је укупно 16919 становника, или 22 становника на 1 km², те спада међу најређе насељене општине у Србији. За становништво ове општине још карактеристичнија је депопулација, јер је по попису из 1991. године имала 17775, а по попису из 1981. године 20275 становника. То је у односу на 1981. пад за 16,6%, а у односу на 1991. за 4,8%. Ова тенденција се, нажалост, наставља и присутна је у свим насељима, па и у самој вароши Жагубици. Становништво је доста равномерно размештено и груписано, већим делом, у већа збијена насеља, јер су 4 насеља до 500 становника, а 13 преко 500 становника. Међу њима су највећа Жагубица са 3215, Лазница са 2442, Крепољин са 1969, Суви До са 1365 становника и Осаница са 1282.


Главна улица у Жагубици почетком 20. века

Демографија

Према националном саставу, најбројнији су Срби, затим следе Власи, Роми и остали. Насеља са апсолутном српском већином су Жагубица, Вуковац, Изварица, Јошаница, Крупаја, Липе, Милатовац, Рибаре и Суви До. Насеља са апсолутном влашком већином су Брезница, Лазница, Медвеђица, Милановац, Осаница, Селиште и Сиге. Насеља са релативном српском већином су Крепољин и Близнак.

©2010 Основна школа Жагубица